می خوام یه لب تاپ بخرم تا سقف قیمت یک میلیون و هفتصد هزار تومان که وزنش خیلی برام مهمه حدود 1.5 کیلو بیشتر نباشه.چه مدلی پیشنهاد می کنید؟؟