کمک برای خرید یک لپ تاپ با بودجه ی یک میلیون و نیم