دوستان لطفاً در صورت اطلاع قیمت هر یک از لب تاپ های زیر چند است، در صورت امکان لینک مربوط به فروشگاه آنها برای خرید بگذارید.
1- MSI GT70
2- MSI GT70 20D
3- MSI GT70 Dragon Edition 2
4- MSI Global GT70 Dragon Edition 2 Extreme
5- MSI GE40 2OL
6- MSI GE60 2OD
7- MSIGE70 2OC
- به نظر شما لب تاپ مخصوص بازی از بین 4 تا 6 میلیون چیست؟
باتشکر