سلام بر برو بچز داداشا من میخوام تو همین رنج یه لب تاب بخرم خودم این مدلو پسندیدمhttp://digikala.com/?Products=Notebook&Product=Notebook-HP-ProBook-4540s-H و واقعانم میخوام گیم بزنم شما چی پیشنهاد میدید فقط گیم