لطفا یه قیمت واسه این سیستم بزارید ...به فروش میرسد...ممنون