خرید 2 لپ تاپ با بودجه 2.5 و 3 میلیون جهت کارهای نقشه کشی