چگونه می توان فهمید لپ تاپ چند ساعت یا چند روز کارکرده است ؟