سوالی درباره برنامه نویسی به روش شی گرا در سی شارپ