نتایج قرعه کشی شش ماه اول نظرخواهی گارانتی آواژنگ مشخص شد !