[َشرکت کنید] مسابقه نوروزی دوم شهرسخت‌افزار: رؤیایی از جنس کولرمستر!