این بازی که تا کنون نیاز به پرداخت اولیه برای دسترسی داشت حال شامل حالت دسترسی مجانی نیز می باشد و همچنین بخش Battle Royale به بازی نیز افزوده شده است که Danger Zone نام دارد و در این بخش شما حریف حداکثر 18 بازیکن خواهید بود. سعی شده تا بازیکنان بر اساس استفاده از نسخه پولی یا مجانی با یکدیگر گروه شوند و نسخه پولی همراه با برخی محتویات جزئی خود است.