تابلوی عجیب از کوروش کبیر در موزه های لوور پاریس و بوستون امریکا