درخواست راهنمایی برای خرید یک دوربین با کیفیت و خوب تا 2تومن