غفلت از كاميون‌هاي فرسوده

ايران اکونوميست:در لايحه بودجه سال آينده پرداخت كمك بلاعوض و يا كمك سود تسهيلات براي جايگزيني خودرو‌هاي فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه سوز با اولويت خودرو‌هاي حمل و نقل عمومي در نظر گرفته شده، اما با توجه به شكست طرح در سال 85 در زمينه خودروهاي فرسوده، عدد دقيقي براي خارح شدن خودروهاي فرسوده ذكر نشده است.
خودرو 1385/12/5

در لايحه بودجه سال 86 بر خلاف بودجه سال85 كه ميزان دقيق خروج خودروهاي فرسوده مشخص شده بود، تعداد مشخصي ذكر نشده و اين در حالي است كه بودجه سال 85 دقيقا بر خروج 250 هزار خودرو فرسوده تاكيد شده بود؛ اما با موفق نبودن طرح در سال 85، در بودجه امسال با احتياط تر به اين موضوع نگاه شده است.

در سال جاري با وجود آن‌كه طرح خروج خودروهاي فرسوده آغاز خوبي داشت، اما دير هنگام بودن زمان آغاز آن كه درست در آبان ماه و پس از گذشت هشت ماه از سال آغاز شد و از طرفي بروكراسي اداري طولاني كه باعث كندي طرح مي‌شود، از بيشترين عوامل دست نيافتن به اهداف اقتصادي طرح نام برده مي‌شود.

بر اساس گفته رضا فاطمي - مجري طرح خروج خودروهاي فرسوده - تا اواسط بهمن امسال 60 هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده است و تاكنون 133 هزار متقاضي در طرح جايگزيني به بانك معرفي و 102 هزار نفر اعتبارسنجي شده‌اند و 30 هزار دستگاه خودرو جايگزين نيز تحويل داده شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در روند پيشرفت اين پروژه‌ تاخير‌هايي مشاهده مي‌شود؟ گفته است: 18 سازمان مختلف براي خروج 250 هزار دستگاه خودرو در 250 شهر كشور درگير بوده‌اند كه طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت همه كار خود را به خوبي انجام دهند؛ اما به هر حال گلوگاه اصلي ما تامين خودرو توسط خودرو‌سازان است و آن‌ها براي طرح بايد روزانه هزار و 500 دستگاه خودرو جديد توليد كنند و قول انجام اين كار را نيز داده‌اند .


همچنين احمد قلعه‌باني - مدير عامل سايپا - در خصوص اظهارات مدير طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده مبني بر اين كه وزارت كشور گره جايگزيني خودروهاي فرسوده را خودروسازان و تامين كم خودرو توسط آنان مي‌داند، گفت: هم اكنون ما 13 هزار دستگاه خودرو دوگانه‌سوز به منظور جايگزين كردن با خودروهاي فرسوده در انبارهايمان داريم، حال آن‌كه اين ميزان در گذشته پنج تا شش هزار دستگاه بوده است. همچنين روزانه 1100 دستگاه خودرو توليد مي‌كنيم، اما طرح به دليل بروكراسي اداري و روند طولاني اعطاي چك بانكي داراي تاخيراتي است كه اگر همين‌طور پيش رود، مجبوريم تيراژ خود را كاهش داده و به روزي 800 دستگاه برسانيم.

وي با بيان اين‌كه سايپا درطرح جديد 10 هزار دستگاه خودرو را تحويل داده است، گفت: اگرسرعت اعطاي چك افزايش يابد و بروكراسي اداري كاهش يابد، توانايي داريم كه روزانه 1500 دستگاه خودرو جايگزين توليد كنيم؛ اما هم اكنون حدود 30 تا40 هزار دستگاه خودرو در مرحله طولاني اعطاي چك به‌سر مي‌برند.

البته گذشته از محقق نشدن پيش‌بيني خروج خودروهاي فرسوده در سال 85 حتي با وجود آن كه در بودجه و تبصره 13 بر اعطاي بودجه براي خروج خودروهاي فرسوده تاكيد شده، ولي هنوز ترديدهايي نيز وجود دارد؛ به طوري كه مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده گفته است با توجه به اين كه هنوز مشخص نيست در سال آينده تسهيلاتي براي جايگزيني خودروها در مجلس تصويب ‌شود، به مالكان خودروهاي فرسوده پيشنهاد مي‌كنيم در طرح فروش نقدي شركت كنند.

از سوي ديگر امسال با توجه به فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل جاده‌اي و تجاري تاكيد مي‌شد كه دولت با توجه به بحث واردات گازوئيل و مصرف بالاي كاميون‌هاي فرسوده، قصد دارد كه در سال آينده در قالب تبصره 13 طرح خروج كاميون‌هاي فرسوده را آغاز كند.

فاطمي در اين باره گفته است: دولت براي طرح خروج كاميون‌هاي فرسوده در بودجه سال آينده با اعطاي تسهيلات مناسب در حال برنامه‌ريزي است. طبق برنامه چهارم هم سن ناوگان حمل و نقل ايران بايد به 10 سال برسد، حال آن كه اين سن هم اكنون 21 سال است و بيش از 100 هزار دستگاه كاميون فرسوده در ايران وجود دارد.

براساس بررسي‌هاي انجام شده، مصرف سوخت هر كاميون فرسوده 50 تا 60 ليتر در هر 100 كيلومتر است؛ در حالي كه اين عدد براي كاميون‌هاي نو 30 ليتر گزارش شده است.

.براساس اطلاعات موجود، هم اكنون بيش از 130 هزار دستگاه كاميون بالاي 25 سال سن در جاده‌هاي ايران تردد مي‌كنند كه اين تعداد حدود 2.7 ميليارد ليتر در سال گازوئيل مصرف مي‌كنند. با توجه به اطلاعات موجود، شبكه حمل نقل جاده‌اي ايران به شدت نياز به نوسازي دارد و قديمي بودن آن سبب افزايش مصرف گازئيل و واردات آن مي‌شود؛ اين در حالي است كه در تبصره 13 بودجه سال آينده هيچ بندي در اين راستا گنجانده نشده و به نظر مي رسد يکي از نقاط ضعف بودجه 86 نيز همين باشد.


مرجع:ايسنا