تغییرات انجام شده:

* طرح جدید جلو پنجره
* انتقال پمپ بنزین به داخل باک برای حذف صدا
* تغییر شلنگ های سوخت رسانی
* ارتقاء قدرت و عملکرد ترمزها
* سیستم هشداردهنده با سخت افزار جدید
* ارتقاء سیستم تعلیق خودرو
* سپرهای همرنگ بدنه
* رادیو پخش آلپاین ( MP3 )
* زیرپایی های فرشی ( تافتينگ)
* همرنگی کمربندهای ایمنی و تزئینات داخلی
* چراغ های جلو جدید
* رینگ اسپورت آلومینیومی جدید ( RONAL )
* افزایش سرعت تغییر زاویه پشتی صندلی برقی
* تقویت ستون درها و تجهیز در های جلو به سیستم خود بستگی ( سهولت بسته شدن درها)
* ارتقاء سیستم قفل درها برای عملکرد بهتر و کاهش صدابرای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید