نظر به اينكه گروه صنعتي ايران خودرو نماينده انحصاري شركت سوزوكي ژاپن جهت واردات، فروش و خدمات پس از فروش خودروي دوديفرانسيل سوزوكي NEW GRAND VITARA مدلE22 با مشخصاتJB420W در قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي باشد و از آنجا كه عده اي بصورت غير مجاز از مجوز واردات اين خودرو سوءاستفاده نموده و با كد E22 خودروي مذكور را وارد و توزيع مي نمايند، لذا جهت حفظ حقوق خريداران محترم خودروي مذكور و جلوگيري از ورود ضرر و زيان به ايشان، مراتب زير آگهي مي گردد :

* در مورد خودروهاي خريداري شده از ايران خودرو (E22) و شبكه نمايندگي هاي مجاز اين شركت كه داراي سند و برگ گارانتي باشند، ايران خودرو ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و گارانتي در طول دوره تضمين به آنان مي¬باشد .
* در مورد خودروهايي با كد E22 كه از مجاري غير از موارد فوق الذكر خريداري شده باشند، ايران خودرو فقط در قبال اخذ وجه به آنها خدمات پس از فروش ارائه خواهد نمود .
* درهرحال شركت ايران خودرو هيچگونه مسئوليتي در قبال خودروهاي سوزوكي «گرندويتارا» كه داراي كد غير از E22 باشند، نداشته و نخواهد داشت .