در صورت موافقت مجلس با بند الف تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۶، قیمت خودرو در زمان شماره گذاری به طور متوسط ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. محمود ابطحی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد دولت مبنی بر اخذ عوارض از خودروهای تولیدی درزمان شماره گذاری براساس بند الف تبصره ۱۳ قانون بودجه، گفت؛ تصویب این بند با عدم موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس مواجه شد و هم اکنون تصویب بند الف تبصره ۱۳ قانون بودجه منوط به نظر کمیسیون تلفیق مجلس است و باید منتظرنظر این کمیسیون بود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد؛ براساس این بند تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۶، از هر خودروی تولیدی هنگام شماره گذاری برحسب میزان آلایندگی، میزان مصرف بنزین یارانه ای به طور میانگین مبلغ ۶۰۰ هزار تومان اخذ خواهد شد.

برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید