با این فوتبال خودتون میتونین شوت بزنین (خیلی عجیبه)