برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
کد:
     http://www.2shared.com/file/4442086/3a051854/EAMobileFIFA09v101S60v3SymbianOS91RetailReadNFO-BiNPDA.htm
l