با استفاده از برنامه موبایل فارسی ساز نوکیا N73 می توانید گوشی خود را چه طرح ساده و چه طرح موزیکال باشد به آن زبان فارسی اضافه کنید.

لینک دانلود