سوال و مشاوره راجب به خرید رم DDR3 ( کمک فوری می خوام )