سایپا دیزل، یکی از شرکت‌های فعال خودروسازی در ایران است. این شرکت در زمینهٔ تولید خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین، مانند انواع کامیون و اتوبوس فعالیت دارد. این شرکت در ابتدا با نام «ایران کاوه» توسط اصغر قندچی تأسیس شد.