دوتا از درایور هام غیر فعاله سرعت هاردم هم پایین اومده