آیا استفاده از مبدل sata به IDE برای هارد، باعث آسیب دیدن هارد میشه؟