پارس آنلاین بعنوان برترین شرکت ارائه کننده خدمات اینترنت شناخته شد.