يك شركت توليدكننده نرم‌افزار آمريكايي اعلام كرد نرم‌افزارهاي اين شركت در كشور چين دزديده شده و در كامپيوترهاي آنها مشاهده شده است. ساليداوك، اين شركت سانتاباربارايي، نرم‌افزار فيلترينگ اينترنت سايبرسيتر خود را دزديده‌شده اعلام كرده است و همچنين مدعي شده است كه تكه‌هايي از كلمه‌ها و تكنيك‌هاي اين نرم‌افزار در سيستم‌هاي چيني مشاهده شده است. ‌ ‌

به‌گزارش خبرگزاري رويترز برايان ميلبرن، رئيس اين شركت خصوصي اعلام كرد كه به‌دنبال راه‌هاي قانوني است تا عليه چين شكايت كند. وي همچنين گفت: «مثل اين مي‌ماند كه چين آي‌پاد را سفارش بدهد و بگويد رويش آهنگ دزدي بريزند. اين موضوع عجيب است. اين كه ما شركت كوچكي هستيم دليل نمي‌شود كه از زشتي اين كار كاسته شود.»

شركت چيني كه نرم‌افزار ضد فيلتر مي‌سازد، جينهوا كامپيوتر سيستم، در مصاحبه با وال‌استريت ژورنال، هرگونه دزدي نرم‌افزاري را رد كرد. دولت چين تمام كامپيوترهاي جديد را به‌نرم‌افزار ‌Green-Dam‌ مجهز كرده است تا در برابر وقيحه‌نگاري كودكان كشورش را محافظت كند.

اين نرم‌افزار مي‌تواند متن، تصوير و وب‌سايت‌هاي مستهجن را تشخيص داده و فيلتر كند. چين هم‌اكنون با كشورهايمنتقدان معتقدند كه چين در زمينه امنيت مجازي و آزادي در اينترنت، دچار تندروي شده است و اعمال فشار بيش از حد مي‌كند. شركت‌هايي چون دل و هيولت پاكارد از معامله با چين هراس دارند، چرا كه ممكن است مورد انتقاد قرار بگيرند. پيش‌بيني بازار كامپيوتر چين در سال 2011، نزديك به 50 ميليون كامپيوتر در سال است. ‌ ‌

براساس گفته ميلبرن، يكي از كارشناسان اين شركت اعلام كرده بود كه ميان اين دو نرم‌افزار شباهت‌هاي زيادي است و احتمالا آن‌ها از كد اين نرم‌افزار استفاده كرده‌اند. ميلبرن گفت: «آن‌ها در بخشي از اين نرم‌افزار از روش رمزگذاري‌اي استفاده كرده‌اند كه ما در سيستم خود استفاده كرده‌ايم و اين شك ما را بيشتر مي‌كند.»

گفته مي‌شود ريشه اصلي اين شكايت، عدم شفافيت قانون چين در استفاده از نرم‌افزارهاي خارجي در سيستم‌هاي اين كشور است. ‌


منبع