نامه جمعی از فعالان سایبری به اخوان در مورد خطر جاوا