طف راهنمایی کنید
من اینترنیت وایرالس 128 با دانلود نامحدود با یک مودم دی لیینک و مودم رادیویی خریداری کردم به مبلغ 280 هزار تومان
همان طور که می دانید سرعت 128 kBS سرعت دانلود بین 20کیلوبایت ثانیه میباشه
ولی سرعت دانلود برای من 60 کیلوبایت بر ثانیه می باشه
وادر بعضی از سایتها سرعت دانلود تا 600 تا 700 کیلوبایت بر ثانیه میره
با همین اینترنیت 128 کیلوبایت نامحدود
مثل دانلود تو این سایت
دانلود رايگان نرم افزار
حتی سرور این سایت هم تو ایران نیست
می خواهم بدانم دلیل ان چیست
ایا باگ دارد دارد این شکرت اینترنیتی
ویک سوال دیگر
ایا میشه سرعت دانلود تو سایتهای که سرعت دانلود ان 60 است به
به سرعت 600 کیلوبایت رساند
لطفا راهنمایی کنید