كتاب‌ِ عكس
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید تاكنون از سايتهای اشتراك گذاری عكس استفاده كرده‌ايم.اما هيچگاه عكسهای خود و دوستان را به صورت كتاب نديديم. mixbook سايتي است كه شما با عضويت در ان به راحتی مي‌توانيد يك كتاب ِ عكس ايجاد كنيد.
ابتدا در ان ثبت‌نام مي‌كنيد.سپس در قسمت create وارد مي‌شويد و عكسهای خود را وارد مي كنيد.بقيه دوستان شما نيز مي‌توانند با اجازه شما به اين قسمت دست يافته و عكسهایشان را قرار دهند.مجموع تمام انها يك كتاب از عكسهای مربوطه مي‌شود. كتابهای ايجاد شده را مي‌توانيد به صورت خصوصي استفاده كنيد- برای تماشاي عموم قرار دهيد- به اشتراك بگذاريد و حتي مي‌توانيد سفارش چاپ كتاب را بدهيد! ( البته فكر نمي‌كنم برای ايران مقدور و به صرفه باشد!)