قانون جدید در فنلاند: اینترنت با حداقل سرعت یک مگابیت برای تمام مردم کشور