دانلود فایل swf به صورت کامل، برای مشاهده به صورت آفلاین