جهت استفاده از اینترنت چه ازطریق وایرلس وچه ازطریقadslو چه ازطریق مکانهای عمومی(مانند فرودگاهها) تنظیمات

پروکسی چگون است؟ لطقا"تنظیمات را از روش استقاده از اینترنت اکسپلور و فایرفاکس به روش گویا وساده بیان شود.