سلام
امکان داره توضیحی بفرمائید؟ آیا در جال گسترش هست یا انقراض ؟
چطور ارتباط برقرار میشده؟ تجهزیات مورد نیازش چیه؟