شکست پروژه "وی پی ان قانونی" از زبان مدیرعامل شرکت زیر ساخت