شاید یکمی براتون عجیب باشه که چطور ممکنه که یک شرکت یا سایت کههیچ ارتباطی با RapidShare نداره بیاد و اکانت پریمیوم رو خریداری کنه و بابت پیداکردن 12 تا زیر شاخه 3 ماه به ما هدیه بده. خوب درکش خیلی ساده تر میشه وقتی مامیفهمیم که این سایت از خودش هیچی نداره و میاد به عنوان پیشنهاد (که حتما بایدتکمیل بشه تا اکانت داده بشه) باید در یک سایت ثبت نام کنیم اون سایتی که ما توشثبت نام میکنیم به ازای هر زیر شاخه 2 شانس دیگه برای یه بازی که 100% اگه (اگه اگهاگه) برنده بشی بهت پول خوبی میده. به نظر من صاحبان این سایتی که اکانت رپید میدنطریقه برنده شدن اون رو پیدا کردن (یا روبوتی نوشتن که خودش بازی میکنه و برندهمیشه ). به این ترتیب هر یک از ما که در این سایت و سایت آفر ثبت نام میکنیم برایاین سایت حدود 10$ سود داره (چونکه ما زیر شاخه این سایت میشیم ) و سود خوبی براشنداره که % از اون رو به عنوان اکانت رپید که میتونه جلب توجه کنه برای جلب کاربر بهسایت خودشون گزاشتن. برای همین به ازای هر یک از ما که در این سایت ثبت نام میکنیمو در اون سایتی که Offer میکنه که باید ثبت نام کنیم و زیر شاخه ها هم همینطورچونکه نه به خودتون که آفر رو تکمیل کردین و نه به بالا دستتون هیچ چیزی نمیرسه تااون آفر رو تکمیل نکنین. دقت کنین که اگه شما 12 تا هم زیر شاخه داسته باشین که همهاونها تمامی مراحل (همون 1 مرحله ) رو انجام داده باشن ولی شما هنوز اون آفر رو (کهفقط ثبت نام در یک سایت میباشد) انجام نداده باشین اگر بعد از تکمیل شدن زیر شاخههاتون این کار رو بکنین (رجیستر در آفر) هیچ کدوم از زیر شاخه هایی که قبل از شمااین مرحله رو انجام دادن برای شما شمارش نخواهند شد. پس هواستون باشه که اولین کاریکه میکنید این باشه که در آفر ثبت نام کنید بعد به دنبال زیر شاخه برید و این تجربهشیرین رو که داشتن اکانت رایگان رپید شر هست رو بچشید.
ابتدا به آدرس زیر بروید:
توضیحات کامل رو تو یه فایل PDF گذاشتم
http://rapidshare.com/files/58590744/Rapid_Premium.pdf