PDA

مشاهده نسخه کامل : چرا Dvd بسیار بهتر از Cd است؟Trance
04-12-07, 20:27
Dvdاز Cd بسیار ایمن تر است ؛ در هر دو طرف یک Dvd لایه‌ای از پلی‌کربنات موجود میباشد. این لایه از لایه زیرین خود که آلومنیومی می‌باشد و به عنوان لایه منعکس کننده‌ای برای لیزر عمل می‌کند، در برابر خط خوردگیها محافظت می‌کند.

در Cd تنها لایه زیرین دارای پلی‌کربنات می‌باشد. اما بر خلاف این مسئله روی Cd که حالت چاپ شده ای را به خود می‌گیرد حساس‌تر می‌باشد. در زیر بر چسب، در بیشتر Cd‌ها تنها یک لاک نازکی کشیده شده است. و در زیر آن لایه منعکس کننده قرار دارد. تنها خط‌خوردگ‍ی بسیار کوچکی مثلاً توسط یک خودکار می‌تواند باعث ضربه‌ خوردن به لایه انعکاسی شود.

در قسمت ضربه‌خورده شده دیگر اشعه‌های لیزر منعکس نمی‌شود، لذا Cd دیگر به صورت کامل و یا بخشی از آن اجرا نمی‌شود. لازم به ذکر است که بهتر است به خصوص در مورد Cd‌ها همیشه برای نوشتن بر رویشان از خودکارهای مخصوص Cd ها استفاده کنید.

علاوه بر این از نظر حساسیت در قبل نور و گرما، Cd‌ها و Dvd‌هایی که شخصا بر روی‌انها چیزی ثبت می‌شود. نسبت به آن دسته که همراه در فایل از شرکت‌ها می‌آیند آسیب‌پذیرتر می‌باشند. در صفحاتی که شخصا فایلی را در آنها ثبت کرده‌اید، یک ماده ارگانی رنگی که به نور نیز بسیار حساس است. کار حمل اطلاعات را بر عهده می‌گیرد. نور مستقیم خورشید می‌تواند این ماده را خراب کند، پس بهتر است همیشه در جای تاریکی از آنها نگهداری کنید و نگذارید که تغییرات دما بر آنها اثر کنند.

منبع:فن اوری اطلاعات