PDA

مشاهده نسخه کامل : رم858679
22-02-22, 12:44
سلام
آیا بین دو رم لپ تاپ اگر در مارک هاشون تفاوت باشه مشکلی ایجاد میشه منظور از مارک شرکت سازنده هست

AMD>INTEL
22-02-22, 19:02
سلام
آیا بین دو رم لپ تاپ اگر در مارک هاشون تفاوت باشه مشکلی ایجاد میشه منظور از مارک شرکت سازنده هست

سلام
لپتاپ تا حد بیشتری نسبت به PC به تفاوت رم حساس هست . به دلیل محدودیت بایوس از انعطاف کمتری برای همگام سازی دو رم متفاوت برخوردار هست .
بهتره در صورت امکان از دو رم مشابه استفاده کنید .

- - - Updated - - -


سلام
آیا بین دو رم لپ تاپ اگر در مارک هاشون تفاوت باشه مشکلی ایجاد میشه منظور از مارک شرکت سازنده هست

سلام
لپتاپ تا حد بیشتری نسبت به PC به تفاوت رم حساس هست . به دلیل محدودیت بایوس از انعطاف کمتری برای همگام سازی دو رم متفاوت برخوردار هست .
بهتره در صورت امکان از دو رم مشابه استفاده کنید .