PDA

مشاهده نسخه کامل : درست کردن این کدSpeed Racer
07-11-18, 15:04
سلام

این کد رو نوشتم ولی برای نشون دادن اعداد، 4 تا پنجره باز می شه من می خوام همه اعداد در یک پنجره زیر همون نشون داده بشن
int[] myArray1 = new int[] { 12, 15, 19, 20 };


int[] myArray2 = new int[4];


for (int i = 0; i < myArray2.Length; i++)
{
myArray2[i] = myArray1[i];
MessageBox.Show(myArray2[i].ToString());


}

SajjadKhati
11-11-18, 23:52
سلام

این کد رو نوشتم ولی برای نشون دادن اعداد، 4 تا پنجره باز می شه من می خوام همه اعداد در یک پنجره زیر همون نشون داده بشن
int[] myArray1 = new int[] { 12, 15, 19, 20 };


int[] myArray2 = new int[4];


for (int i = 0; i < myArray2.Length; i++)
{
myArray2[i] = myArray1[i];
MessageBox.Show(myArray2[i].ToString());


}


سلام
چون میخواید MessageBox.Show تکرار نشه (یکبار اجرا بشه) پس باید کدش را بیرون از حلقه (بعد از حلقه) بنویسید .
حالا چون میخواید همه ی اعضای آرایه ، در MessageBox.Show بصورت یکجا نمایش داده بشه ، باید همه ی اعضای اون آرایه ، داخل متغییر بصورت پی در پی ریخته بشه :int[] myArray1 = new int[] { 12, 15, 19, 20 };
int[] myArray2 = new int[4];
string showMsg = "";


for (int i = 0; i < myArray2.Length; i++)
{
myArray2[i] = myArray1[i];
showMsg += myArray2[i].ToString() + "\n";

}
MessageBox.Show(showMsg);


اگه درک ریختن همه ی اعضای آرایه داخل یک متغییر دشواره ، بگو توضیح بدم؟