PDA

مشاهده نسخه کامل : معنی این شعرlife24
01-10-17, 00:03
سلام
دوستان این شعر که ظاهرا از شهریار قنبری هست رو میشه ترجمه کنید؟ یعنی بفهمیم چی هست منظور
راستش یکمی ملموس بشه ممنون :love:با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو ریخت
هجرتت اوج صدامو بر فراز شاخه آویخت
ای زلال سبز جاری جای خوب غسل تعمید
بی تو باید مرد و پژمرد زیر خاک باغچه پوسید
فصلی که من با تو ماشد فصل سبز خواهش برگ
فصلی که ما بی تو من شد فصل خاکستری مرگ
تو بگو جز تو کدوم رود ناجی لب تشنگی بود
جز تو آغوش کدوم باد سایه گاه خستگی بود
بی تو باید بی تو باید تانفس دارم ببارم
من برای گریه کردن شونه هاتو کم می یارم

چشم تو با هق هق من با شکستن آشنا نیست
این شکستن بی صدا بود هر صدایی که صدا نیست

ای رفیق ناخوشی ها این خوشی باید بمیره
جز تو همراهی ندارم تا شب از من پس بگیره

با تو بدرود ای مسافر هجرت تو بی خطر باد
پر تپش باشه دلی که خون به رگ های تنم داد
فصلی که من با تو ما شد فصل سرد خواهش برگ
فصلی که ما بی تو من شد فصل خاکستری مرگ

life24
07-10-17, 16:43
سلام بر دوستان

sfmth
07-10-17, 16:49
سلام
دوستان این شعر که ظاهرا از شهریار قنبری هست رو میشه ترجمه کنید؟ یعنی بفهمیم چی هست منظور
راستش یکمی ملموس بشه ممنون :love:با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو ریخت

هجرتت اوج صدامو بر فراز شاخه آویخت

ای زلال سبز جاری جای خوب غسل تعمید

بی تو باید مرد و پژمرد زیر خاک باغچه پوسید

فصلی که من با تو ماشد فصل سبز خواهش برگ

فصلی که ما بی تو من شد فصل خاکستری مرگ

تو بگو جز تو کدوم رود ناجی لب تشنگی بود

جز تو آغوش کدوم باد سایه گاه خستگی بود

بی تو باید بی تو باید تانفس دارم ببارم

من برای گریه کردن شونه هاتو کم می یارم


چشم تو با هق هق من با شکستن آشنا نیست

این شکستن بی صدا بود هر صدایی که صدا نیست


ای رفیق ناخوشی ها این خوشی باید بمیره

جز تو همراهی ندارم تا شب از من پس بگیره


با تو بدرود ای مسافر هجرت تو بی خطر باد

پر تپش باشه دلی که خون به رگ های تنم داد

فصلی که من با تو ما شد فصل سرد خواهش برگ

فصلی که ما بی تو من شد فصل خاکستری مرگ


عاشقیه که به معشوقش نرسیده دیگه :lol: