PDA

مشاهده نسخه کامل : پروتکشن های مختلف یک پاور استاندارد و وظایف آن



Avajang
22-07-17, 19:21
پروتکشن های مختلف یک پاور استاندارد و وظایف آن

Only the registered members can see the link (Only the registered members can see the link)

Short Circuit Protection:
در صورتی که اتصال کوتاه در هریک از شاخه های خروجی به وجود آید، پاور به شکل خودکار خاموش خواهد شد.
Over Power Protection:
با توجه به مقادیر استاندارد، در صورت افزایش بار مصرفی خارج از توان حداکثر، پاور به شکل خودکار خاموش خواهد شد.


Over Voltage Protection:
با توجه به مقادیر استاندارد، در صورت افزایش ولتاژ در هر یک از شاخه ها خروجی، پاور به شکل خودکار خاموش می‌شود.


Over Temperature Protection:
با توجه به مقادیر استاندارد، در صورت افزایش غیر عادی حرارت محیط داخلی و یا خرابی فن، پاور به شکل خودکار خاموش می‌شود.


Under Voltage Protection:
با توجه به مقادیر استاندارد، در صورت کاهش ولتاژ ورودی، پاور به شکل خودکار خاموش می‌شود.


Over Current Protection:
با توجه به مقادیر استاندارد، در صورت وجود بار اضافه خارج از توان بر روی هر کدام از شاخه های خروجی، پاور به شکل خودکار خاموش خواهد شد.