PDA

مشاهده نسخه کامل : روزهاي مدرسهCENTRALPC
07-08-07, 22:53
بعضی وقتها آدم هر چقدر هم که لجباز باشه بزور مجبور ميشه کاری رو که دوست نداره انجام بده. مثل رفتن به مدرسه...
Only the registered members can see the link
خوب در همچين مواردی آدم دچار عقده های سر کوفته ميشه و بالاخره اين عقده هايک جايی خودشونو بروز ميدن ديگه...
Only the registered members can see the link
البته اين اعمال شنيع عواقبی هم در پی دارند...
Only the registered members can see the link
خوب ادب کردن بچه های بی ادب جزو واجبات است!
Only the registered members can see the link
از اونجا که ما موجود تاديب پذيری بوديم تا چند سالی ادب شديم که از تمامی دست اندر کاران اين امر خطير کمال تشکر را داريم.
اما با ورود به دبيرستان هر چه اين اساتيد محترم رشته بودند پنبه شد و نامه اعمال ما با يک سری موارد رنگين تر شد...
ـ تفريح سالم در کوچکترين فرصت حاصله
Only the registered members can see the link
ـ تفريح با ناظمين زحمتکش مدرسه
Only the registered members can see the link
ـ اظهار محبت و دوستی به بعضی از عابرين محترمی که شانس عبور از زیر پنجرهکلاس ما رو داشتند!
Only the registered members can see the link
خوب بعد از اينهمه ماجرا آدم بايد يک فکری هم واسه شب امتحانش بکنه ديگه... نه؟
Only the registered members can see the link
اما بعضی وقتها هر چقدر هم که زرنگ باشی تمهيداتت با شکست روبرو ميشند و بايد به فکر چاره افتاد... ماهی را هر وقت از آب بگيری تازه است...
Only the registered members can see the link
خلاصه اينکه تاديب و تنبيه و تمهيد روی بعضی از موجودات دو پا اثر نداره. خوب ما هم يکی از اوناييم.
باشد که به راه راست هدايت شويم!

X Ray
07-08-07, 23:06
ایول !! :1. (10):
خیلی باحال بود ... ! :1. (35)::1. (25)::1. (38):