PDA

مشاهده نسخه کامل : تاپیک مرجع دانلود نسخه های مختلف برنامه 3DMARKAMD>INTEL
06-01-16, 01:58
برنامه بنچمارک 3DMARK یکی از اصلی ترین برنامه های استاندارد بنچمارک میباشد .که از سال 2001 تا به حال نسخه های مختلف این نرم افزار عرضه شده است . در این تاپیک نسخه های مختلف این برنامه را برای دانلود قرار میدهیم .
Only the registered members can see the link (Only the registered members can see the link)

Futuremark 3DMark 2001 (Only the registered members can see the link)

3DMark03 Build 3.6.0 (Only the registered members can see the link)
3DMark05 v130 (Only the registered members can see the link)
3DMark06 (Only the registered members can see the link)
3DMark 11 (Only the registered members can see the link)
3DMark Vantage (Only the registered members can see the link)
Futuremark 3DMark 2013 (Only the registered members can see the link)

AMD>INTEL
24-04-16, 13:07
3DMark Vantage download Build 1.1.3 (Only the registered members can see the link)
نسخه جدید 1.1.3 آماده دانلود شد .

AMD>INTEL
14-06-16, 21:48
3DMark Download v2.0.2530
دانلود (Only the registered members can see the link)

AMD>INTEL
17-06-16, 20:12
3DMark06 v120 Basic Edition (Only the registered members can see the link)

AMD>INTEL
15-07-16, 08:12
3DMark Download v2.0.2809 (Only the registered members can see the link)

AMD>INTEL
16-07-16, 17:46
Futuremark 3DMark + TimeSpy v2.1.2852 (Only the registered members can see the link)

AMD>INTEL
04-10-16, 15:31
Futuremark 3DMark + TimeSpy v2.1.2973 (Only the registered members can see the link)

AMD>INTEL
03-11-16, 13:50
Futuremark VRMark v1.0.1227 (Only the registered members can see the link)

AMD>INTEL
13-12-16, 11:27
Futuremark 3DMark + TimeSpy v2.2.3491

دانلود (Only the registered members can see the link)

AMD>INTEL
17-12-16, 19:11
Futuremark 3DMark + TimeSpy v2.2.3509
:Love-ssa~! (1):
Only the registered members can see the link

AMD>INTEL
11-04-17, 17:48
نسخه جدید منتشر شد :Futuremark 3DMark + TimeSpy v2.3.3682

دریافت (Only the registered members can see the link)

AMD>INTEL
18-06-17, 13:11
نسخه جدید منتشر شد :3DMark Download v2.3.3732 + Time Spy

دانلود (Only the registered members can see the link)