PDA

مشاهده نسخه کامل : ماه رجب و ثواب نمازهای مستحبی در آنfokonishi
16-07-07, 22:14
فضیلت ماه رجب :

(( منبع : کتاب ثواب نمازهای مستحبی از عباس عزیزی))
نبی اکرم (ص) فرمود :« رجب ماه بزرگ خداست ، و ماهی در فضیلت و حرمت به آن نمی رسد»

و اضافه نمودند :« رجب ماه خدا ، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است »

و نیز در فضیلت ماه رجب فرموده است :« ماه رجب ماه آمرزش خواهی امت من است . در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خداوند آمرزنده و مهربان است ؛ زیرا رحمت خدا در این ماه بر امت من فراوان ریخته می شود »

امام کاظم (ع) فرمود :« رجب نام نهری در بهشت است که از شیر سفید تر و از عسل شیرین تر می باشد ، هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بدارد ، از آن نهر می نوشد »

fokonishi
16-07-07, 22:20
نمازهای مستحبی وارده در ماه رجب و ثواب آنها :
----------------------------------------------
نماز شب دوم (مصادف با دوشنبه شب) :

از رسول خدا (ص) روایت شده که : « ده رکعت نماز بخواند بصورت پنج تا دو رکعت و در هر رکعت حمد( الحمدالله ... ) و سوره کافرون را یک مرتبه بخواند »

ثواب : خداوند متعال تمام گناهان او را بیامرزد و می نویسد او را از نماز گزاران تا سال آینده و آن کس که این نماز را خواند خالی از نفاق می شود .
-----------------------------------------------
نماز شب سوم (مصادف با سه شنبه شب) :

از رسول خدا (ص) روایت شده :« در این شب ده رکعت نماز بخواند بصورت پنج تا دو رکعت و در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره نصر پنج مرتبه »

ثواب : بنا میکند خدا برای او قصری در بهشت که عرض و طولش هفت مرتبه از دنیا بزرگتر باشد . و ندا میکند یک منادی از آسمان ، که بشارت باد دوست خدا را به کرامت عظیمی و رفاقت نبیین و صدیقین و شهداً و صالحین .
------------------------------------------------
نماز شب چهارم (مصادف با چهارشنبه شب) :

صد رکعت نماز ، یعنی پنجاه نماز دو رکعتی ، در هر رکعت اول بعد از حمد سوره فلق و در هر رکعت دوم بعد از حمد سوره ناس یک مرتبه .

ثواب : از رسول خدا (ص) روایت شده که : « کسی که به جا آورد ، نازل میشود از هر آسمانی ملکی که می نویسد ثواب او را تا روز قیامت و می آید در روز قیامت در حالی که صورتش مثل ماه شب چهارده است و نامه عملش را به دست راستش می دهند و حساب او را آسان می کنند »
------------------------------------------------
نماز شب پنجم (مصادف با پنجشنبه شب) :

شش رکعت ، بصورت سه تا دو رکعت و در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره توحید(قل هو الله...) بیست و پنج مرتبه .

ثواب : از رسول خدا (ص) روایت شده :« کسی که بجای آورد این نماز را عطا میکند خدا ثواب چهل پیغمبر و چهل شهید و می گزرد بر صراط مثل برق درخشنده بر یک اسبی از نور .»
-----------------------------------------------
نماز شب ششم(مصادف با جمعه شب) :

دو رکعت ، در هر رکعت بعد از حمد( الحمدالله ... ) هفت مرتبه آیه الکرسی .

ثواب : ندا میکند منادایی از آسمان که ای بندهُ خدا ، تو دوست خدایی به حق سزاواری از برای توست به هر حرفی که گفتی در این نماز برای مسلمین و برای تو دارد هفتاد هزار حسنه که هر
حسنه نزد خدا والاتر است از کوههای دنیا .
----------------------------------------------