PDA

مشاهده نسخه کامل : استفاده از جدول موقتSecurity
12-07-07, 11:49
جداول موقت

جداول موقت مثل جداول عادی هستند با اين تفاوت که آنها فقط زمانی وجود دارند که از آنها استفاده می شود. آنها به طور اتوماتيک وقتی که تمام کاربران ديگر با آنها کاری ندارند توسط Microsoft SQL حذف می شود. نکته: ايجاد يک جدول موقت يک رويه تقريباً پر هزينه می باشد که مربوط به هزينه منابع Server و چرخه های CPU می باشد. بسياری از استفاده های مرسوم از جداول موقت هم اکنون می توانند با استفاده از جدول متغيرها جايگزين شوند.

استفاده از جدول موقت

جداول موقت با استفاده از همان فرمان Create و Select INTO به عنوان جداول عادی ايجاد می شوند. بعد از تهيه جدول در سؤال قابل دسترسی به ارتباط خواهد بود. (اين است که اين يک جدول محلی تهيه شده توسط ارتباط متفاوت نيست)، اين عمل همچنين مثل جداول عادی قابل استفاده می باشد.

ايجاد جدول موقت محلی

1- دکمه علامت سؤال جديد را روی Toolbar تجزيه کننده سؤال کليک کنيد تا يک پنجره سؤال جديد ظاهر شود.

2- روی دکمه Loud Script روی Toolbar تجزيه کننده سؤال کليک کنيد. تجزيه کننده سؤال جعبه پرونده گفتگو را نشان خواهد داد.

3- نسخه خطی Create Local را انتخاب کنيد و Open را کليک کنيد. تجزيه کننده سؤال نسخه خطی را پر می کند.

4- دکمه Execute Query را در Toolbar تجزيه کننده سؤال کليک کنيد. تجزيه کننده سؤال جدول موقت ايجاد می کند.

5- User Table Folder را که در پايگاه داده Tempdb در Object browser می باشد را انتخاب کنيد.

6- F5 را برای به کارگيری مجدد نمايشگر Object browser فشار دهيد و User Table Folder را گسترش دهيد. نمايشگر سؤال جدول محلی dbo.# را در ليست نشان خواهد داد.

ايجاد جدول جهانی موقت

1- بدون بستن پنجره شامل نسخه خطی Create Local بر روی دکمه New Query روی Query Analyzer Toolbar برای باز کردن يک پنجره جديد خطی، کليک کنيد.

2- بر روی دکمه Loud Script روی Query Analyzer Toolbar کليک کنيد. Query Analyzer نشانگر جعبه گفتگوی فايل Query خواهد بود.

3- خطی را که در آن Create 6 Loud وجود دارد را انتخاب کنيد و Open را کليک کنيد. تجزيه کننده سؤال خط انتخابی را Loud می کند.

4- دکمه Execute Query را که روی Query Analyzer Toolbar می باشد را کليک کنيد. Query Analyzer جدول موقت را ايجاد می کند.

5- User Folder Table که مربوط به Tempdb Database در Object browser را انتخاب کنيد.

6- F5 را برای راه اندازی مجدد نمايشگر Object browser فشار دهيد. Query Analyzer نمايشگر dbo##6 Loud Table ليست خواهد بود.