PDA

مشاهده نسخه کامل : فناوری جدید برای سرد کردن پردازنده تا 228- درجه سانتیگرادarezab
15-09-14, 22:21
محققان دانشگاه Arlington تگزاس موفق به دستیابی به فناوری شده اند که توسط آن میتوان دمای یک پردازنده یا قطعه الکترونیکی را تا 228- درجه سانتیگراد پایین آورد بدون اینکه نیاز به نصب وسیله دیگری بر روی پردازنده باشد. این روش با استفاده از یک قطعه الکترونیکی کوانتومی میتواند مصرف کامپیوتر های آینده را تا 10 برابر کاهش دهد.Only the registered members can see the link
ادامه خبر: فناوری جدید برای سرد کردن پردازنده تا 228- درجه سانتیگراد (Only the registered members can see the link)