PDA

مشاهده نسخه کامل : نحوه انتخاب یک DvdWink
03-07-07, 22:29
DVD از کلمات Digital Versatile Disc ، اقتباس شده است .با استفاده از درایوهای DVD می توان اطلاعاتی بالغ بر7 / 4 گیگابایت را بر روی یک دیسک ذخيره نمود.اطلاعات فوق ، تقریبا" هفت برابر داده ئی است که می توان بر روی یک CD-R (ديسک های با قابليت نوشتن يک مرتبه ) و یا CD-RW ( ديسک هائی با قابليت نوشتن چندين مرتبه ) ذخيره نمود. درایوهای DVD ، نظیر رايتر امکان استفاده از ديسک هائی با قابليت نوشتن يک مرتبه و ديسک هائی با قابليت نوشتن چندين مرتبه را فراهم می نمايند. از ديسک هائی با قابليت نوشتن يک مرتبه ، اغلب در رابطه با ايجاد ديسک های ويدئوئی DVD استفاده می گردد . ( قابل استفاده در DVD Player های استاندارد ). از ديسک هائی با قابليت نوشتن چندين مرتبه بمنظور ذخيره سازی حجم بالائی از داده و Backup اطلاعات موجود بر روی هاردديسک ، استفاده می شود.نرخ انتقال اطلاعات در درايوهای DVD بمراتب بيشتر از درايوهای CD-ROM است .يک DVD که دارای سرعتی بالغ بر 1X می باشد ، سريعتر از يک CD معمولی با سرعت 8X ( سرعت يک درايو DVD بين هشت تا نه برابر سرعت يک CD-ROM می باشد) می باشد. DVD از مدل فشرده سازی MPEG-2 در رابطه با ويدئو وصوت استفاده می نمايد . بدين ترتيب ،تصاوير با کيفيت و شفافيت بيشتری ايجاد و امکان استفاده از پتانسيل های صوتی Dollby Digital و DTS) Dollby Theater Systems) نيز فراهم می گردد. با استفاده از تکنولوژی MPEG-2 در هر فريم ، 480 خط افقی عرضه می گردد . ( در ديسک های ليزری 425 و در VHS بين 250 تا 270 ) .
تکنولوژی DVD ، با کاهش طول موج از 780mm به 625 تا 650mm ، ظرفيت ذخيره سازی را افزايش می نمايد . يکی از قابليت های جالب درايوهای DVD ، توانائی آنان در حمايت از انواع متفاوتی از رسانه های ذخيره سازی نظير: CD-ROM,CD-R و CD-RW است . در صورتيکه قصد تهيه يک درايو DVD وجود داشته باشد ، می بايست با انواع رسانه ذخيره سازی حمايت شده توسط DVD ، آشنا شويم . ديسک های DVD به دو گروه عمده + و - تقسيم می گردند . درايوهای DVD می توانند از يک و يا هردو گروه فوق ، استفاده نمايد. پس از مشخص نمودن نوع درايو DVD ، می توان ازديسک های DVD سازگار با آن ، استفاده نمود.

انواع DVD

*

DVD - RAM . روش دستيابی در اين نوع ديسک ها بصورت تصادفی بوده و امکان خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی آنان وجود خواهد داشت . رسانه ذخيره سازی فوق ، دارای ويژگی های زير می باشد :
- برخلاف رسانه ذخيره سازی Tape که داده ها بصورت ترتيبی خوانده می شوند ،در ديسک های DVD-RAM ، داده ها نظيرهارد ديسک بصورت تصادفی خوانده می شوند.اين نوع ديسک های DVD ، رسانه ای ايده آل بمنظور ذخيره سازی حجم بالائی از اطلاعات و Backup می باشند .
- می توان بيش از يکصد هزار مرتبه اطلاعات را بر روی آنان نوشت ( بازنويسی مجدد )
- عمر مفيد آنان يکصد سال برآورد می شود .
- بمنظور خواندن و نوشته اطلاعات بر روی اين نوع DVD ، می بايست از درايوهای DVD-R/RAM استفاده گردد .
*

DVD-R يا DVD+R . بر روی اين نوع DVD ، می توان صرفا" يک مرتبه اطلاعاتی را ذخيره نمود ( نوشتن يک مرتبه ) . از رسانه ذخيره سازی فوق ، بمنظور ذخيره داده های گرافيکی با ظرفيت بالا، ويدئوهای موزيک ، صوت و فيلم استفاده می گردد. امکان نوشتن اطلاعات بر روی اين نوع DVD صرفا" يک مرتبه وجود دارد .
خصوصيات DVD-R : بمنظور نوشتن اطلاعات بر روی اين نوع DVD می بايست از درايوهائی با نوع R - وبرای خواندن اطلاعات از درايوهای R - و R + استفاده گردد .
خصوصيات DVD+R : بر روی اين نوع DVD می توان يک ويدئو به مدت دو ساعت در حالت SP و يا چهار ساعت در حالت EP را ذخيره نمود. بمنظور نوشتن بر روی رسانه ذخيره سازی فوق ، می بايست از درايوهائی با نوع R + و برای خواندن اطلاعات از درايوهای R - و يا R + استفاده گردد .
*

DVD-RW يا DVD+RW .بر روی اين نوع DVD ، امکان نوشتن اطلاعات بدفعات وجود دارد( نوشتن چندين مرتبه ) .از رسانه ذخيره سازی فوق ، بمنظور ذخيره داده های گرافيکی با ظرفيت بالا، ويدئوهای موزيک ، صوت و فيلم استفاده می گردد. بر روی اين نوع DVD می توان تا يکهزار مرتبه اطلاعاتی را ذخيره نمود .
خصوصيات DVD-RW : بمنظور نوشتن اطلاعات بر روی اين نوع DVD می بايست از درايوهای R - و برای خواندن اطلاعات از درايوهائی R - و يا R+ استفاده گردد .
خصوصيات DVD+RW : اين نوع DVD قادر به ذخيره سازی دو ساعت اطلاعات MPEG2 می باشند . بمنظور نوشتن اطلاعات بر روی اين نوع DVD می بايست از درايوهای R + و برای خواندن اطلاعات از درايوهائی R - و يا R+ استفاده گردد .
*

DVD-ROM . از اين نوع DVD می توان صرفا" بمنظور خواندن استفاده گردد . فيلم ها ئی که خريداری و يا اجاره می شوند ، بر روی اين نوع رسانه ذخيره می گردند.

لازم است به اين نکنه نيز اشاره گردد که روش دستيابی به اطلاعات ذخيره شده بر روی يک رسانه ذخيره سازی از نوع DVD-RAM بصورت تصادفی بوده و مکانيزم دستيابی به اطلاعات ذخيره شده بر روی رسانه های ذخيره سازی DVD-R ,+R ,-RW و يا ROM بصورت ترتيبی است .

جایگاه DVD
تعداد درایوهای DVD استفاده شده تا پايان سال 2003 بالغ بر 2 / 1 میلیون دستگاه برآورد می شود. پیش بینی می شود که در سال 2004 ، بیش از 3 / 14 میلیون دستگاه از درایوهای فوق بفروش برسد . درایوهای DVD تا رسيدن به وضعيت موجود رایترها ( عموميت يافتن ) ، راهی طولانی را در پیش دارند، ولی با توجه به قابلیت ذخیره سازی بالای ديسک های DVD (هفت برابر) و ذخيره حجم بمراتب بیشتری از اطلاعات ، استفاده از آنان روندی کاملا" صعودی را طی می نمايد قیمت درایوهای DVD در شش ماه گذشته کاهش زیادی را داشته و پیش بینی می گردد که این روند همچنان ادامه داشته باشد .
شايد اين سوال مطرح شود که فرمت ذخيره سازی اطلاعات بر روی ديسک های DVD به چه صورت است و آيا در اين رابطه استانداردی وجود دارد؟ در پاسخ می توان گفت که در حال حاضر از دو فرمت DVD-RW و DVD+RW ( بهمراه نمونه های متفاوت آن : DVD-R و DVD+R ) استفاده می گردد . تکنولوژی های فوق با يکديگر سازگار نبوده و رقابتی نزديک را بمنظور استانداردشدن جهانی ، دنبال می نمايند. با استفاده از هر يک از فرمت های فوق ، امکان نوشتن داده و ايجاد ویدئوهای DVD وجود خواهد داشت ( امکان استفاده از آنان توسط تعداد زیادی ( نه تمام آنان ) از درایوهای DVD-ROM وDVD Players وجود خواهد داشت ) . لازم است به اين نکته نيز اشاره گردد که DVD-RAM فرمت ديگری در اين راستا بوده که بدنبال دو فرمت اشاره شده بوده ولی اکثر دستگاههای Player و درایوهای DVD از آن حمایت نمی نمايند. در زمان انتخاب یک درايو DVD ، نوع فرمت اطلاعات حمایت شده توسط آنان حائز اهميت بوده و می بايست در اينخصوص با دقت تصميم گيری شود. توليد کنندگان درايوهای DVD هر يک محصولاتی را توليد نموده اند که از فرمت های فوق حمايـت می نمايند . مثلا" شرکت سونی درايوهائی را عرضه نموده است که از دو فرمت اشاره شده ، حمايـت می نمايند، در حاليکه شرکت پاناسونیک و LG اقدام به تولید و عرضه درايوی نموده اند که از فرمت های DVD-R/-RW و DVD-RAM ، حمایت می نماید . در حا ل حاضر، بالاترین سرعت نوشتن اطلاعات بر روی ديسک هائی با قابليت نوشتن يک مرتبه ، 4X بوده و پیش بینی می شود که سرعت فوق تا پایان سال 2003 تغییر نگردد .

ویژگی ها ی مهم
از مهمترین ویژگی های مرتبط با DVD ، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

*

DVD با قابليت نوشتن يک مرتبه . درايو DVD انتخابی، می بايست قادر به ذخیره سازی اطلاعات بر اساس یکی از دو فرمت رقابتی موجود باشد : DVD-R ( حمايت شده توسط درايوهای DVD-RAM و DVD-R و تمامی درايوهای DVD-RW ) و DVD+R ( حمايـت شده توسط آخرين تکنولوژی مربوط به درايوهای DVD+RW ) . در حال حاضر بالاترین سرعت برای درایوهای DVD-R و DVD+R معادل 4X می باشد. در درایوهای DVD-R قبلی ، حداکثر سرعت 2X و در درایوهای DVD+R حداکثر سرعت 4 / 2 بوده است . رسانه ذخيره سازی با قابليت نوشتن يک مرتبه ، بهترين گزينه برای ايجاد ويدئوی های DVD بمنظور استفاده در يک player می باشند. کارشناسان فنی برآورد نموده اند که DVD های با قابلیت نوشتن یک مرتبه ، با 85 درصد player های مطرح ، سازگار می باشند. دیسکهائی که دارای سرعت 4X می باشند را نمی توان در درایوهای قدیمی DVD-R/-RW با سرعت 2X ،استفاده نمود. تعداد زیادی از درایوهای فوق ، تولیده شده توسط Pioneer ، در زمان استفاده از دیسک های 4X دچار مشکل می گردند. بدین منظور، می توان fireware مربوطه را از سایت Pioneer دریافت و با ارتقاء سیستم ، مشکل فوق را برطرف نمود .
*

DVD با قابلیت نوشتن چندين مرتبه . فرمت این نوع دیسک ها DVD+RW ، DVD-RW و DVD-RAM می باشد . فرمت DVD-RAM دارای سازگاری بمراتب کمتری نسبت به دو فرمت ديگر بوده ولی برای گرفتن Backup مناسب می باشد. .DVD -RAM به دو صورت با محافظ ( بصورت کارتريج ) و بدون محافظ در دسترس می باشد. اکثر درايوهای DVD-RW دارای سرعت کمتری نسبت به DVD+RW می باشند. سرعت ذخیره ( نوشتن ) اطلاعات که بر روی رسانه های ذخيره سازی DVD-R بالغ بر 4X می باشد در ديسک های DVD-RW به 2X كاهش پیدا می كند.کارشناسان بر آورد نموده اند که بيش از شصت درصد از دیسك های DVD-RW و DVD+RW با DVD Player و داریوهای DVD ، سازگار می باشند.
*

درایوهای داخلی در مقابل درايوهای خارجی : قیمت درایوهای داخلی كمتر از درایوهای خارجی می باشد.درایوهای خارجی از اينترفيس های( FireWire(IEEE1394 و یا USB 2.0 بمنظور ارتباط با کامپيوتر استفاده می نمايند .برخی توليد کنندگان از دو اينترفيس فوق در محصولات خود استفاده می نمايند.
*

ذخیره اطلاعات بر روی دیسك های CD-RW : اکثر درايوهای DVD با قابليت نوشتن مجدد ، قادر به نوشتن اطلاعات بر روی دیسك های CD-R و CD-RW می باشند( قابلیت فوق ، در درایوهای DVD-RAM و DVD-R وجود ندارد).سرعت ذخیره سازی در درايوهای فوق پائين می باشد ، مثلا" درایوDVD-RW مدل DVR-A04 ،مربوط به شرکت Pioneer اطلاعات را بر روی دیسك های CD-R با سرعت 8X ذخیره می نماید.درايوهای مدل DRU-510A توليد شده توسط شرکت سونی ، قادر به ذخيره سازی اطلاعات با سرعت 24X می باشد .
*

نرم افزار : بهمراه تمامی درايوهای عرضه شده ، نرم افزارهای لازم نظير: Sonic's MY DVD (ايجاد منوها و تبديل ويدئوهای آنالوگ به MPEG2 تا بتوان از آنان در يک DVD Player استاندارد، استفاده نمود) نيز ارائه می گردد. تمامی درايوها امکان ايجاد DVD های داده را با استفاده از نرم افزارهای ارائه شده نيز فراهم می نمايند. ( نظير برنامه RecordNow Max که امکان نوشتن داده بر روی يک ديسک با قابليت نوشتن را فراهم می نمايد ) . برخی از توليد کنندگان نظير HP و سونی نرم افزارهائی را بمنظور ويرايش و Backup گرفتن از اطلاعات بهمراه محصول خود ارائه نموده اند .

تشریح مشخصات

در زمان تهيه يک درايو DVD ، مشخص نمودن فرمت هائی که درايو مورد نظر قادربه حمايت از آنان است يکی از مسائل مهم بوده و اغلب اولين پرسشی است که از جانب تهيه کنندگان مطرح می گردد . درايوهای DVD همانند درايوهای CD-RW که از ديسک هائی با قابليت نوشتن يک مرتبه و ديسک هائی با قابليت نوشتن چندين مرتبه استفاده می نمايند ، از دو گزينه متداول در اين زمينه يعنی DVD-R و DVD+R استفاده می نمايند ( مدل های فوق، ديسک هائی با قابليت نوشتن يک مرتبه را شامل می شوند) . ديسک های DVD-RW و DVD+RW و DVD-RAM سه گزينه متداول در رابطه با ديسک هائی با قابليت نوشتن مجدد می باشند . درايوهای DVD با قابليت نوشتن مجدد ، نظير DVD-Rom دارای چندين سرعت متفاوت می باشند:
- درايوهای DVD-RW : از 1X تا 2X
- درايوهای DVD+RW ، دارای سرعت 2.4X و 4X می باشند.
- درايوهای DVD-R : از 1X تا 4X
- درايوهای DVD+R، دارای سرعت 2.4X و 4X می باشند .
پارامترهای زیر را می توان در زمان انتخاب یک DVD در نظر گرفت :

*

سرعت نوشتن اطلاعات بر روی DVD با قابليت نوشتن يک مرتبه
حداقل : 1X or 2X DVD-R پیشهادی : 2.4X DVD+R or 4X DVD-R, 4X DVD+R
ديسک های DVD با قابليت نوشتن يک مرتبه که دو نوع DVD-R و DVD+R را شامل می شود ، سازگارترين فرمت DVD در حال حاضر می باشد .ويژگی فوق ،زمانيکه قصد استفاده از آنان در DVD Player ها وجود داشته باشد ، حائر اهميت می باشد.در زمان انتخاب درايو DVD لازم است به اين نکته دقت شود که درايو انتخابی از نسل قديمی( نسل اول ) درايوهای DVD+RW نباشد. سرعت ، معیار دیگری در انتخاب یك درایو بوده و می بايست درایو انتخابی قادر به حمايت از سرعت 4X باشد.
*

سرعت نوشتن اطلاعات بر روی DVD با قابليت نوشتن چندين مرتبه
حداقل : 1X DVD-RAM, 2X DVD-RW, 2.4X DVD+RW
پیشنهادی : 2X DVD-RAM, 2X DVD RW, 2.4X DVD+RW, 4X DVD+RW
در ديسک های DVD-RAM ، امکان ذخيره اطلاعاتی بالغ بر 4 / 9 گيگابايت وجود خواهد داشت ( دو طرف ديسک - کارتريج های ديسک ) .مشكل ديسک های فوق ،عدم سازگاری اكثريت آنان با درایوهای DVD-ROM می باشد. ديسک های DVD-RW و DVD+RW با اكثر درايوهای DVD-ROM ها و DVD PLAYER ها سازگار می باشند .سرعت ذخیره سازی در DVD-RW بمراتب كمتر از DVD+RW می باشد .
*

اينترفيس
حداقل : IDE پیشنهادی :( FireWire(IEEE1394 يا USB 2.0
درایوهای داخلی نسبت به درايوهای مشابه خارجی دارای قيمت مناسبتری می باشند. در صورتيکه قصد تهيه يک درايو خارجی وجود داشته باشد ، از سازگاری اينترفيس های آن با سيستم موجود، می بايست مطمئن گرديد . در اين رابطه می توان درايوی را انتخاب نمود که دارای اينترفيش های USB 2.0 و FireWire باشد .

نکاتی دررابطه با تهیه DVD

*

بررسی سرعت : سرعت درايوهای DVD-R می تواند با توجه به رسانه ذخيره سازی استفاده شده متغير باشد .اكثر درایوهای DVD-R دارای سرعت ذخیره سازی معادل 4X می باشند.در مدل های قدیمی و یا درايوهای قابل حمل ، صرفا" سرعت 1X و یا 2X حمايت می گردد. در حال حاضر درايوهای DVD-RW و DVD-RAM دارای سرعتی معادل 2X می باشند .
*

سازگار بودن : در بين فرمت های استفاده شده بمنظور نوشتن اطلاعات ( يک مرتبه ) ، DVD-R و DVD+R دارای سازگاری مطلوبی با DVD Player و درايوهای DVD-ROM موجود ، می باشند . با توجه به جديد بودن ديسک های DVD+R ( قدمت DVD-R بمراتب بیشتر می باشد ) ، ممكن است برخی از درايوهای DVD-ROM و يا DVD Player قدیمی، قادر به خواندن آنان نباشند. با توجه به ماهيت تغيير پذيری ديسک های DVD با قابليت نوشتن مجدد ، سازگاری آنان کمتر بوده و استفاده از آنان در برخی از درايوهای DVD-ROM و يا DVD Players ميسر نمی باشد.
*

لحاظ نمودن مدت زمان فرمت :تمامی دیسك های نوری با قابليت نوشتن مجدد،می بایست قبل از استفاده ، فرمت گردند.ولی درایو های DVD+RW بدليل ارائه امکانات لازم و پيش بينی شده در Firmware ، بصورت on the fly فرمت شده و در اين رابطه زمان بسيار اندکی صرف خواهد شد . بديهی است بموازات کاهش زمان فوق ، مدت زمان فرآيند نوشتن نيز کاهش خواهد يافت .در مقابل ، يک درايو DVD-RW نيازمند استفاده از نرم افزار خاصی بمنظور فرمت نمودن ديسک می باشد (قبل از اقدام به نوشتن بر روی ديسک ) . فرآيند فرمت نمودن با توجه به نرم افزار و شماره نسخه مربوطه ، می تواند تا يکساعت بطول انجامد. نرم افزارهای جديد،رسانه ذخيره سازی DVD-RW را بصورت on the fly ، فرمت می نمايند .
*

استفاده از درايوهای داخلی بهمراه يک اينترفيس IDE در کامپيوترهای شخصی : با توجه به اينکه درايوهای DVD با قابليت نوشتن مجدد، امکان خواندن DVD-ROM و CD را دارا می باشند ، می توان CD-ROM و يا DVD-ROM خود را بدون از دست دادن قابليت خاصی ، جايگزين نمود.
*

استفاده از اينترفيس های ديگر در صورت عدم وجود اتصالات IDE کافی :برای درایوهای خارجی می توان ، از پورت های FireWire و یا USB2.0 استفاده نمود. پورت های فوق ، سرعت مناسبی را در اينخصوص ارائه می نمايند . نوع پورت حمايت شده توسط يک درايو تاثير مستقيمی بر قيمت آن داشته و می توان در صورت ضرورت و نياز ، درايوی را تهيه نمود که از دو پورت اشاره شده حمايت می نمايد . در برخی از سيستم ها ممکن است بدليل عدم وجود شرايط لازم بمنظور استفاده از پورت های فوق ، نيازمند تهيه يک کارت FireWire و يا USB 2.0 باشيم .
*

اطيمنان از ارائه نرم افزارهای ضروری :تمامی تولید كنددگان بهمراه محصول توليدی خود ، نرم افزارهائی را نيز ارائه می نمايند. از نرم افزارها ی فوق می توان بمظنور ايجاد و ويرايش ويدئوهای DVD ، استفاده نمود. برخی از تولید كنندگان علاوه بر نرم افزارهای فوق، اقدام به ارائه نرم افزارها ی لازم بمنظور Backup و انجام عمليات حرفه ای در ارتباط با فایل های ویدئوئی نیز می نمایند.:1. (5):