PDA

مشاهده نسخه کامل : محیط کار در شرکت Twitter از دیگر شرکت های دنیا لذت بخش تر استarezab
26-08-14, 00:28
ممکن است فکر کنید که کارمندان ثروتمند ترین و یا بزرگترین شرکت های دنیا باید از محیط کارشان نهایت رضایتمندی را هم داشته باشند اما در واقع اینطور نیست. شرکتی مانند Twitter با این که در جایگاه خود از اهمیت خاصی در شبکه های اجتماعی برخوردار است اما از نظر ثروت و یا وسعت، با کمپانی هایی مانند IBM و Microsoft قابل مقایسه نیست.
Only the registered members can see the link
ادامه خبر: محیط کار در شرکت Twitter از دیگر شرکت های دنیا لذت بخش تر است (Only the registered members can see the link)