PDA

مشاهده نسخه کامل : امنيت نامه هاي الكترونيكيWink
20-06-07, 22:26
مرجع : سخاروش (Only the registered members can see the link) تاريخ : 20/06/1382
اينترنت چالش های جديدی را در عرصه ارتباطات ايجاد کرده است. کاربران اينترنت با استفاده از روش های متفاوت ،امکان ارتباط با يکديگر را بدست آورده اند .اينترنت زير ساخت مناسب برای ارتباطات نوين را فراهم و زمينه ای مساعد و مطلوب بمنظور بهره برداری از سرويس های ارتباطی توسط کاربران فراهم شده است . بدون شک ، پست الکترونيکی در اين زمينه دارای جايگاهی خاص است . پست الکترونيکی، يکی از قديمی ترين و پرکاربردترين سرويس موجود در اينترنت است . شهروندان اينترنت .....
موضوعات مورد بحث در این مقاله :
· مروری بر انواع ویروسها و کرمها و تاریخچه آنها
· پيشگيری ها
· پيشگيری اول : Patchهای برنامه پست الکترونيکی ماکروسافت
· پيشگيری دوم : استفاده از نواحی امنيتی InternetExplorerلینک دانلود pdf:
Only the registered members can see the link

Security
21-06-07, 08:43
انتقال يافت به :‌ آموزش های الکترونیکی >>>E Book

Only the registered members can see the link