PDA

مشاهده نسخه کامل : بینایی مقاوم (Robust Vision)ravegoat
26-02-13, 08:31
غالبا در سیستم های موجود چه در پارامتر های سیستم و چه در ورودی های آن عدم قطعیتی وجود دارد که ممکن است عملکرد آن سیستم را از حالت مطلوب خارج کند. به عنوان مثال مقدار نوسانات ولتاژ ورودی یک وسیله ی اندازه گیری یک عدم قطعیت محسوب می شود و سبب می گردد دقت اندازه گیری از مقدار مطلوب منحرف گردد. طراحی مقاوم (Robust Design) یعنی طراحی یک سیستم به شکلی که به ازای تمام عدم قطعیت های موثر بر سیستم، سیستم انحرافی کمی از عملکرد مناسب خود داشته باشد.
در یک سامانه ی ویژن ما شاهد عدم قطعیت هایی در رنگ پیکسل و هندسه ی اجسام هستیم که یک سامانه ی ویژن مقاوم با وجود چنین عدم قطعیت هایی می تواند عملکرد بخش های مختلف پردازش تصویر را همچنان تضمین کند. فرضا" اگر به دنبال یک دایره ی آبی در تصویر هستیم هیچ وقت نمی توانیم مدعی شویم آن شی مطلقا" آبی و کاملا" دایره ای شکل خواهد بود بلکه ممکن است به دلیل اثرات نوری آن شی به رنگ آبی کم رنگ و شکل بیضوی متمایل شده باشد. در این موضوع یاد خواهیم گرفت که چگونه اثر چنین خطا هایی را بر عمل پردازش خود کمینه کنیم.


8178

برای شروع کار می توانید اسلاید این مبحث را از پیوست دریافت و مطالعه بفرمایید.