PDA

مشاهده نسخه کامل : قدر خانواده ات را بیشتر بدان ...D J V A H I D
27-01-12, 11:13
با مردی كه در حال عبور بود برخورد کردم

-اووه !! معذرت میخوام...

-من هم معذرت میخوام

-دقت نکردم ...

Only the registered members can see the link

ما خیلی مؤدب بودیم

من و این غریبه

خداحافظی كردیم و به راهمان ادامه دادیم

Only the registered members can see the link

اما در خانه با آنهایی كه دوستشان داریم چطور رفتار می كنیم


Only the registered members can see the link


كمی بعد از آن روز
در حال پختن شام بودم.
دخترم خیلی آرام كنارم ایستاد همین كه برگشتم به اوخوردم و تقریباً انداختمش.
با اخم گفتم: ”اه !! ازسرراه برو كنار"Only the registered members can see the link

قلب کوچکش شکست و رفت

Only the registered members can see the link

نفهمیدم كه چقدر تند حرف زدم

Only the registered members can see the link


وقتی توی رختخوابم بیدار بودم صدای آرام خدا در درونم گفت:

وقتی با یك غریبه برخورد میكنی ، آداب معمول را رعایت می كنی

اما با بچه ای كه دوستش داری بد رفتار می كنی

Only the registered members can see the link


برو به كف آشپزخانه نگاه كن. آنجا نزدیك در، چند گل پیدا میكنی.

آنها گلهایی هستند كه او برایت آورده است.

خودش آنها را چیده.

صورتی و زرد و آبی

Only the registered members can see the link

آرام ایستاده بود كه سورپرایزت بكنه

Only the registered members can see the link

هرگز اشكهایی كه چشمهای كوچیكشو پر كرده بود ندیدی

Only the registered members can see the link

در این لحظه احساس حقارت كردم

Only the registered members can see the link

اشكهایم سرازیر شدند.

آرام رفتم و كنار تختش زانو زدم

Only the registered members can see the link

بیدار شو كوچولو ، بیدار شو. اینا رو برای من چیدی؟

Only the registered members can see the link

گفتم : دخترم واقعاً متاسفم از رفتاری كه امروز داشتم
نمیبایست اون طور سرت
داد بکشم

گفت :اشکالی نداره من به هر حال دوستت دارم مامان

من هم دوستت دارم دخترم

و گلها رو هم دوست دارم

مخصوصا آبیه رو

Only the registered members can see the link

گفت : اونا رو كنار درخت پیدا کردم ورشون داشتم چون مثل تو خوشگلن

میدونستم دوستشون داری ، مخصوصا آبیه رو

***
آیا می دانید كه اگر فردا بمیرید شركتی كه در آن كار می كنید به آسانی در ظرف یك روز برای شما جانشینی می آورد؟

Only the registered members can see the link

اما خانواده ای كه به جا می گذارید تا آخر عمر فقدان شما را احساس خواهد كرد.
Only the registered members can see the link

و به این فكر كنید كه ما خود را وقف كارمی كنیم و نه خانواده مان!

Only the registered members can see the link

چه سرمایه گذاری ناعاقلانه ای !!

اینطور فكر نمیكنید؟!!

به راستی كلمه
"خانواده" یعنی چه ؟؟

Only the registered members can see the link

mohammad1985
27-01-12, 13:19
لذتی که در کتک زدن همسر و فرزند هست در زدن دیگران نیست .

designme
27-01-12, 14:42
لذتی که در کتک زدن همسر و فرزند هست در زدن دیگران نیست .
:1. (27):
عجب!